Statistiske analyser & Rapportering

Signifikans tilbyder rådgivning og assistance til at finde de rigtige statistiske metoder. Alternativt kan vi stå for hele den statistiske modellering og rapportering fra start til slut.

Statistisk rapportering

Signifikans kan programmere og producere deskriptive og analytiske-statistik rapporter i mange ved brug af de fleste større statistiske programmeringssprog/systemer. Vi kan tage udgangspunkt i jeres skabeloner og specifikationer eller bruge og tilpasse egne skabeloner. Vi hjælper gerne med at skrive specifikationer og kan tilbyde en bred vifte af standardiserede tabeller og figurer der kan anvendes uændret eller ændres til jeres behov. Vi kan også hjælpe med branding og formatering af rapporten så lever op til jeres ønsker og brandpolitik.

Statistisk/klinisk programmering

Har I behov for at få skrevet statistiske programmer til kørsel hos jer eller har I allerede skrevet programmerne og ønsker ekstra kvalitetssikring? Vi kan arbejde on-site eller klare det hele over internettet. Signifikans kan levere, validere eller evaluere statistiske programmer skrevet i en SAS, R, VBA og Python/SciPy.

Lister, Tabeller & Figurer

I rapporteringsjargon betyder liste en eksport af de rå data på læsbar listeform. Tabeller er opsummeringer og beregninger som f.eks. frekvenstabeller og statistik. Figurer er en betegnelse for alle former for kurver, diagrammer og illustrationer. Et billede siger tusind ord: figurer har meget bred anvendelsesmuligheder, deskriptive som analytiske. En figur kan gøre komplekse sammenhænge overskuelige og forståelige. Signifikans kan hjælpe med at finde de helt rigtige figurer til jeres behov. Vi har mange års erfaring på området og tager udgangspunkt i en både akademisk og praktisk anvendelse af figurer. Der er stor forskel på om en figur er til potentielle investorer, klinikere eller til et panel af statistikere.

Vi har en lang række standardfigurer at vælge imellem - og har I behov for at får tilpasset en figur (f.eks. Branding eller simplificering) eller rapportere en figur som ikke er i vore standardportefølje, kan vi selvfølgelig også hjælpe.

Anden statistisk analyse

Signifikans har også mange års erfaring med følgende:
    Meta analysis (sammenkobling af data fra flere forsøg/studier)
    Data mining (finde nye og ikke kendte sammenhæng i data)
    Factor analysis (reducere mange variable til få forklarende variable)
    Principal component analysis (PCA), minder om Factor analysis
    Cluster analysis (opdele data i grupper med fælles karakteristika)
    Correspondence analysis (som Factor analysis/PCA på kategoriske variable)