Er du tilfreds som kunde hos Signifikans?

(valgfrit - efterlad blank hvis du vil være anonym)
Overordnet
Hvor tilfreds er du med Signifikans som virksomhed. *
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor sandsynligt er det, at du vil benytte Signifikans igen i fremtiden?
1: Meget usandsynligt - 10: Meget sandsynligt
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Signifikans til andre?
1: Meget usandsynligt - 10: Meget sandsynligt
Produkter & Service
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af Signifikans' service og produkter?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor tilfreds er du med udvalget af Signifikans' ydelser og produkter?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor konsistent syntes du kvaliteten af Signfikans produkter er?
1: Meget lidt konsistent - 10: Meget konsistent
Hvor godt har Signifikans produkter & service levet op til din forventning?
1: Meget dårligt - 10: Meget godt
Hvor tilfreds er du med tilgængeligheden og brugervenligheden af Signifikans produkter?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Levering & support
Hvor tilfreds er du med leveringstiden på service og systemer?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor tilfreds er du med Signifikans' evne til at overholde planer og deadlines?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af den support og feedback signifikans har leveret?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Hvor tilfreds er du med svartiden på den support og feedback signifikans har leveret?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Pris & fakturering
Hvor tilfreds er du med priserne på Signifikans' service og produkter?
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Fremtidige behov
Hvilke ydelser forventer I at have behov for indenfor det næste halve år.
Vælg gerne flere.
Ris/ros & uddybelse