Hvad er eCRF?

eCRF er en digital udgave af papir CRF'en. Modsat en papir CRF sørger eCRFen for at udfylderen kun kan vælge de tilladte svarmuligheder. Visuelt minder en eCRF meget om de formularer man skal udfylde for at f.eks. at oprette en Facebook profil eller når du handler ind på nettet. Fejlindtastninger i en eCRF kan rettes med det samme og forkerte valg af svarmuligheder ændres. Alle ændringer bliver logget i systemet. eCRFen gør det nemmere, hurtigere og mere sikkert for indtastere, auditører og sponsore at arbejde med kliniske data.

Hvorfor eCRF?

Der er mange fordele ved at indsamle kliniske data elektronisk i stedet for papirformularer eller Excel løsninger.

  1. Ingen besværlig papirlogistik. En CRF kan udfyldes hvor som helst når som helst, blot man har adgang til en computer med internet.

  2. Hurtig respons på design fejl. Fejl og mangler i CRF designet kan rettes øjeblikkeligt for alle indtastere uanset hvor de er.

  3. Fejlraten minimeres. eCRF systemet validerer indtastningen løbende og oplyser om ugyldige eller manglende udfyldninger. Det kan f.eks. være en forkert dato eller højde ud over det normale.

  4. Hurtig respons på komplians problemer. Der kan reageres på manglende patientfremmøde eller andre komplians problemer løbende som de sker.

  5. Patientdokumenter er samlet et sted. Testresultater og andre dokumenter kan vedhæftes eCRFen så de bliver arkiveret forsvarligt og tilgængelige øjeblikkeligt. F.eks. MRI billeder, ultralyd eller blodprøver.

  6. Løbende dataudtræk. Dataudtræk kan laves når som helst og kan opdateres løbende som forsøget skrider frem.

  7. Data monitorering. Patienttilgang/udgang og CRF udfyldninger kan monitoreres løbende af alle involverede parter (site, monitor, study director mv.).

  8. 21 CFR Part 11 komplians. Indtastning og databehandling lever op til både europæisk og amerikansk lovgivning.

  9. Dobbelt indtastning er simpelt. Når lokale papir CRFer skal indtastes kan dobbelt indtastning sænke fejlraten markant.