Hvor tilfreds var du med kurset om Medicinrådet (statistik og evidens) 10. maj?

(valgfrit - efterlad blank hvis du vil være anonym)
Overordnet
Hvor tilfreds var du med kurset alt i alt? *
1: Meget utilfreds (DÅRLIGT) - 10: Meget tilfreds (GODT)
Hvor tilfreds var du med underviseren?
1: Meget utilfreds- 10: Meget tilfreds
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Signifikans til andre?
1: Meget usandsynligt - 10: Meget sandsynligt
Hvor tilfreds var du med emnerne?
Medicinrådets arbejde-overblik
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Statistiske begreber
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Direkte, indirekte sammenligning og metaanalyse
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Vurdering af evidensens kvalitet (GRADE)
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Øvelser
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Gennemgang af øvelser
1: Meget utilfreds - 10: Meget tilfreds
Fremtidige behov
Hvilke ydelser forventer I at have behov for indenfor det næste halve år.
Vælg gerne flere.
Ris/ros & uddybelse