Back to All Events

Vurder selv evidens

  • Symbion Konferencecenter Fruebjergvej 3 2100 København Ø Denmark (map)

1-dags kursus i kritisk litteraturlæsningKursusbeskrivelse

Udbytte af kursus

  • Du får kendskab til opbygningen af en videnskabelig artikel
  • Du bliver bedre i stand til at skelne mellem gode og dårlige videnskabelige artikler
  • Du bliver i stand til at selv at vurdere en publikations evidens
  • Du bliver bedre i stand til at overføre resultater fra klinisk litteratur til den kliniske hverdag

Målgruppe

Læger, sygeplejesker, farmaceuter og andre som arbejder med sundhedsfaglig videnskab og udvikling.

Før og under kurset

Inden kurset vil du få fremsendt to publikationer som skal bruges i undervisningen. Kursisten bedes læse disse publikationer inden kurset. Der vil også blive tid til at arbejde videre med publikationerne på selve dagen til undervisningen og øvelserne. Emnerne er ligeledes behandlet i bogen ”Vurder selv evidens” af Andreas Habicht (2011), som vil blive udlevet som en del af kursusmaterialet. Andreas Habicht er underviser.

Kursusform

Der anvendes både foredrag, interaktiv dialog og løsning af opgaver. Kurset er bygget op således, at der først vil blive gennemgået teori og derefter bruges teorien til at gennemgå et par videnskabelige publikationer i praksis.

Forudsætninger

Ingen

Program

Formiddag 

Publikationens ramme

Hvilken betydning har forfatter og tidskrift?

Forsøgsdesign

Er det en prospektiv eller retrospektiv undersøgelse?
Er det en kohorte eller case-control undersøgelse?
Er det overordnede design klart formuleret (superioritet, noninferioritet og ækvivalens)?
Er forsøgsdesignet passende?
Hvorfor er beregning af antallet af patienter vigtigt? Hvad kan man læse ud af sample size-afsnittet?
Er der få eller mange effektparametre? Er de hierarkisk inddelt? Er der justeret for massesignifikans?

Statistisk analyse

Er den korrekte statistiske test anvendt?
Hvad er en p-værdi?
Er der statistisk signifikans?
Er der klinisk signifikans?
Hvad viser en Kaplan-Meier kurve?
Er der angivet relativ eller absolut risiko?


Diskussion og konklusion

Hvordan vurderer man graden af evidens?
Er konklusionen til at stole på?


Eftermiddag     

Øvelser

Gennemgang af en aktuel videnskabelige artikler.
Er der faldgrupper i artiklen, som kan sKursus: Vurder selv evidenstille konklusionen i tvivl?
Er det en god eller mindre god artikel?
Hvordan kan viden fra artiklen overføres til den kliniske hverdag.

Gennemgang af øvelser

(Specielt for metaundersøgelse)

Er Selektions eller publikationsbias?
Er studierne homogene?

Praktiske oplysninger

Underviser:           Andreas Habicht, Signifikans Aps
Tid og sted:           Symbion Konferencecenter, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø                                            12. oktober 2016 kl 8:30-16:00 (morgenmad fra 8:00)
Kursusafgift:         3650 DKK inkl. forplejning, bog og kursusmateriale

Klik her for tilmelding!

Feedback fra kursister

"God formidler af svært tilgængeligt stof."
"Svært stof, men jeg blev endnu engang klogere."
"Rigtig godt og relevant."
"Fik lyst til at få mere viden og styr på det."
"Super godt. Dobbelt tid ville have været perfekt."
"Så er det jo pludseligt til at forstå, fantastisk underviser."