Signifikans hjælper med planlægning og gennemførsel af studieforløbet, design af CRFer, design af spørgeskemaer og træning af personale i elektronisk dataindsamling.

Studieforløb

Skal I have afprøvet jeres præparat eller indsamle sundhedsvidenskabelige data? Det optimale studiedesign afhænger af blandt andet: type af præparat, patienter, studiefase og studieformål. Signifikans tilbyder rådgivning til at planlægge, gennemføre og rapportering af jeres kliniske forsøg . Herunder:

  1. Design. Skal forsøget være randomiseret, blindet, adaptivt, gruppe sekventielt, kvasi-eksperimental, kohorde, Case-control eller tværsnitførsøg? Vi hjælper dig med at vælge det optimale design.

  2. Dokumentation. Hvordan er den optimale data dokumentation? Data handlingsplan (DHP), Data management plan (DMP), Diskrepans rapportering.

  3. Sikkerhed. Hvordan optimeres datasikkerhed? Sikker anvendelse af IT, Sikker data- adgang & deling.

  4. Bruger- & datamonitorering. Fordeling af ansvar (Attribution), Diskrepans (Discrepancy notes), Notifikationer, Overvågning af nøglevariable, Site performance, Kontrol log (Audit log).

  5. Træning. eCRF, ePRO, Kvalitetsmaksimering af dataindtastning, Data eksport/import, IT Sikkerhed.

CRF Design

CRF design er mere end at vælge hvilke informationer der skal opsamles; det er i høj grad også hvordan informationer indsamles. Der er meget at vinde ved at tænke de mange fordele ved eCRF ind i CRF designet fra starten. SignifikansTM har mange års erfaring med CRF design og vi hjælper jer gerne med at designe optimale CRFer til jeres studie.

Spørgeskema design

Design af elektroniske spørgeskemaer har en kvalitativ og en teknisk dimension. Hos Signifikans er vi specialiseret i det tekniske og har derfor allieret os med samarbejdspartnere med fokus på det kvalitative. Signifikans tilbyder alt fra rådgivning til at udvikle en samlet design- og indsamlingsløsning.